آموزش ابتدایی زبان دری یا فارسی : موضوع : آموزش الفبا : استاد شازیه (سادات)

آموزش ابتدایی زبان دری یا فارسی : موضوع : آموزش الفبا : استاد شازیه (سادات)


Please like and subscribe and turn on the notification bell to get notified of new videos. CHECK OUT MY CHANNEL: shorturl.at/yKP69.

آموزش

آموزش

#آموزش #ابتدایی #زبان #دری #یا #فارسی #موضوع #آموزش #الفبا #استاد #شازیه #سادات

[vid_tags]

27 Replies to “آموزش ابتدایی زبان دری یا فارسی : موضوع : آموزش الفبا : استاد شازیه (سادات)”

  1. در سابق لسان دري حتي در ايغور چين ، در هند و پاكستان رواج بود انگليسي ها اين زبان را ضعيف ساختند

Leave a Reply