آموزش الفبا با جانگکوک 🤣 #shorts

آموزش الفبا با جانگکوک 🤣 #shorts


وای نتونستم اینو پیتش نکنم عاشقشم اصن بچه ها ویدیوی بعدی از بی تی اسه منتظر باشین دارم درستش میکنم.

آموزش

آموزش

#آموزش #الفبا #با #جانگکوک #shorts

بی تی اس,جین,جیمین,شوگا,جی هوپ,جانگکوک,آر ام,وی,نامجون,تهیونگ,namjoon,taehyung,rm,vvv,jin,jimin,suga,j hope,jungkook,bts,army,korea,seoul,meme,bts meme,میم,میم بی تی اس

30 Replies to “آموزش الفبا با جانگکوک 🤣 #shorts”

  1. خدایا قلبم داره از شدت اینهمه کیوتی این پسر وایمیسهههههه😍🥺🥺🥺😂😂😂😍😍😍😍

Leave a Reply