آموزش انگلیسی به فارسی با معصومه اکرمی درس ششم|افعال بودن|لغت |گرامرTobe verbs| english class

آموزش انگلیسی به فارسی با معصومه اکرمی درس ششم|افعال بودن|لغت |گرامرTobe verbs| english class


سلام دوستان عزیز امید که خوب و صحت مند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید من معصومه اکرمی هستم مدرس زبان انگلیسی این سیستم بسیار آسان و سریع میباشد …

آموزش

آموزش

#آموزش #انگلیسی #به #فارسی #با #معصومه #اکرمی #درس #ششمافعال #بودنلغت #گرامرTobe #verbs #english #class

معصومه اکرمی,آموزش زبان انگلیسی به فارسی,آموزش زبان,انگلیسی برای مبتدیان,سیستم ده ماهه آذرخش,انگلیسی برای بزرگسالان,مکالمه انگلیسی,گرامر انگلیسی,انگلیسی آسان,masoma akrami,omar and masoma,learning english fast,learn english with masoma,speaking

11 Replies to “آموزش انگلیسی به فارسی با معصومه اکرمی درس ششم|افعال بودن|لغت |گرامرTobe verbs| english class”

Leave a Reply