آموزش اکسل جلسه دوم – فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

آموزش اکسل جلسه دوم – فرمول نویسی و محاسبات ریاضی


در این آموزش فرمول نویسی های ساده ی ریاضی و آشنایی با توابع پایه را یاد خواهیم گرفت. به روز آوری اتوماتیک اطلاعات و روش های استاندار فرمول نویسی نیز در این ویدیو …

آموزش

آموزش

#آموزش #اکسل #جلسه #دوم #فرمول #نویسی #محاسبات #ریاضی

[vid_tags]

Leave a Reply