آموزش بیشتر و راحت تر پیدا کردن (طلا.آهن.رد استون.ندرایت.لاجورد.دایموند) ماینکرفت|Find Minecraft Ore

آموزش بیشتر و راحت تر پیدا کردن (طلا.آهن.رد استون.ندرایت.لاجورد.دایموند) ماینکرفت|Find Minecraft Ore


آموزش بیشتر و راحت تر پیدا کردن (طلا.آهن.رد استون.ندرایت.لاجورد.دایموند) ماینکرفت|Find Minecraft Ore و اینکه بچه ها من یادم رفت تو ویدیو بگم ندرایت تو لایه 15 …

آموزش

آموزش

#آموزش #بیشتر #راحت #تر #پیدا #کردن #طلاآهنرد #استونندرایتلاجورددایموند #ماینکرفتFind #Minecraft #Ore

ماینکرفت,minecraft,ore,minecraft easy find,minecraft easy find diamonds,minecraft easy find ore,راحت پیدا کردن لاجورد,راحت پیدا کردن طلا,راحت پیدا کردن آهن,راحت پیدا کردن دایموند,راحت پیدا کردن ندرایت,راحت پیدا کردن امرالد,minecraft 1.16,minecraft 1.17,ماینکرفت 1.16,ماینکرفت 1.17,minecraft cave,ماینکرافت سروایول,آموزش بیشتر و راحت تر پیدا کردن (طلا.آهن.رد استون.ندرایت.لاجورد.دایموند) ماینکرفت|Find Minecraft Ore,ماین کرفت,آموزش ماینکرافت,deadinparadise,diadsie

11 Replies to “آموزش بیشتر و راحت تر پیدا کردن (طلا.آهن.رد استون.ندرایت.لاجورد.دایموند) ماینکرفت|Find Minecraft Ore”

  1. اون طلاها هست توی ندر اگه باکلنگ سیلک تاچ بکنی بندازی تو کوره بهت گلد ناگت نمیده شمش گلد میده یعنی همون یه گلد کامل

Leave a Reply