آموزش دمبوره قسمت 2 با محمد میرزایی دیار دمبوره

آموزش دمبوره قسمت 2 با محمد میرزایی دیار دمبوره


آموزش دمبوره قسمت 2 با محمد میرزایی دیار دمبوره.

آموزش

آموزش

#آموزش #دمبوره #قسمت #با #محمد #میرزایی #دیار #دمبوره

[vid_tags]

14 Replies to “آموزش دمبوره قسمت 2 با محمد میرزایی دیار دمبوره”

  1. حرکت دست راست را بگو چطور ضرب زده میشه سبک مغولی است قطغنی است چی است او ره باید کار کنی باز سری چندن بالای تار بروی

  2. بسیار عالی آقای میزایی عزیز، تشکر از زحمات شما برادر عزیز آگر امکان دارد بزحمت نوت آهنگ بیگوید و یک رهنمای در باره سور کردن دمبوره به ما کمک کنید تشکر برادر عزیز ❤

Leave a Reply