آموزش زبان انگلیسی درس ۱۰ – تمرین درس های گذشته

آموزش زبان انگلیسی درس ۱۰ – تمرین درس های گذشته


آموزش زبان انگلیسی درس ۱۰ – تمرین درس های گذشته – انگلیسی از صفرتاصد با آمو.

آموزش

آموزش

#آموزش #زبان #انگلیسی #درس #۱۰ #تمرین #درس #های #گذشته

almani english,آلمانی انگلیسی,Aamo asfia,aamo,asfia,آمو اصفیا,آموزش زبان انگلیسی,to have verbs,افعال بودن در زبان انگلیسی,to be verbs,english learning,english to dari,english ba farsi,amozesh zaban englisi farsi,آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته,آموزش زبان انگلیسی به دری,فعل انجام دادن,افعال انجام دادن,to do verbs,زبان انگلیسی,فعل داشتن در انگلیسی,to have verbs e,راشد سروری,rashid sarwari,amozesh zaban,انگلیسی مثل اب خورد

6 Replies to “آموزش زبان انگلیسی درس ۱۰ – تمرین درس های گذشته”

Leave a Reply