آموزش زبان انگلیسی درس 27 کتاب 4000 واژه

آموزش زبان انگلیسی درس 27 کتاب 4000 واژه


برای تمرین: من میخواهم برای تو هدیه بفرستم مثل همیشه یک تمرین در آخر ویدئو براتون گزاشتم جوابشو اگر هم کامل بلد نبودید کامنت کنید من اینجا هستم که کمکتون …

آموزش

آموزش

#آموزش #زبان #انگلیسی #درس #کتاب #واژه

زبان,آموزش زبان,انگلیسی,مکالمه انگلیسی,آموزش مکالمه انگلیسی,آموزش مکالمه زبان انگلیسی,زبان انگلیسی از پایه,کلاس آیلتس,مکالمه,کلاس خصوصی آیلتس,کامران کروژدهی,learn english

14 Replies to “آموزش زبان انگلیسی درس 27 کتاب 4000 واژه”

Leave a Reply