آموزش زبان ترکی استانبولی – درس سوم

آموزش زبان ترکی استانبولی – درس سوم


در این درس ضمایر شخصی و پسوند های ملکی را به برسی گرفتم و همچنین با آوردن چندین مثال موضوع را کاملا شرح دادم امیدوارم مورد استفاده شما خوبان قرار گیرد #زبان …

آموزش

آموزش

#آموزش #زبان #ترکی #استانبولی #درس #سوم

ترکیه,استانبول,افغانلر ترکیه,Türkiye,istanbul,Turkey,Türkçe,Farsça,ترکی استانبولی,آموزش زبان ترکی استانبولی,دانش آموز,زبان ترکی بابک,زبان ترکی نصرت,زبان ترکی استانبولی,بابک,learn turkish language,آموزش زبان ترکی استانبولی پریسا,آموزش زبان ترکی,زبان ترکی,درس 4,آموزش زبان ترکی بابک درس 19,آموزش زبان ترکی بابک درس ۲۰,آموزش زبان ترکی به روش ساده,ترکی به زبان ساده,afganlar türkiye,afganlar,afghanlar turkey,turkish language,درس سوم,آموزش زبان,زندگی در ترکیه

5 Replies to “آموزش زبان ترکی استانبولی – درس سوم”

Leave a Reply