آموزش زبان فرانسه | فرانسه بگو | croire

آموزش زبان فرانسه | فرانسه بگو | croire


این ویدیوهای آموزش زبان فرانسه بخشی از فعالیت‌های سایت «فرانسه بگو» است. برای اطلاع از دوره های زبان، بسته های زبان راهنمایی رانندگی، مطالعه مطالب مفید و اطلاعات …

آموزش

آموزش

#آموزش #زبان #فرانسه #فرانسه #بگو #croire

langue française,français en quelques minutes,traduction,code de la route,verbes français,mots français,expressions françaises,زبان فرانسه,فرانسه بگو,آموزش زبان فرانسه,فعل CROIRE,راهنمایی رانندگی فرانسه,ترجمه رسمی فرانسه,لغات فرانسوی,فرانسه مبتدی

10 Replies to “آموزش زبان فرانسه | فرانسه بگو | croire”

  1. امید که سلامت باشید اگر یک ویدو برای نوشتن نامه برای درخواست کار یا فامسون Lettre de motivation

  2. واقعا صدای زیبا و نحوه تدریس قشنگ شما استاد به فهم و یاد گرفتن درسها به ما بیشتر کمک میکنند.من شاگرد افغانستانی شما هستم. ممنون شما هستم.

Leave a Reply