آموزش سه تار- آموزش آهنگ حدیث آشنایی

آموزش سه تار- آموزش آهنگ حدیث آشنایی


آموزش آهنگ حدیث آشنایی برای تار و سه تار #غزل_شاکری اگر چه عمری ای سیه مو چون موی تو آشفته ام درون سینه، قصه ی این آشفتگی بنهفته ام ز شرم عشق اگر به ره …

آموزش

آموزش

#آموزش #سه #تار #آموزش #آهنگ #حدیث #آشنایی

[vid_tags]

5 Replies to “آموزش سه تار- آموزش آهنگ حدیث آشنایی”

Leave a Reply