آموزش فسنجون (سنتي)همراه با اسرار آن (جوادجوادي)

آموزش فسنجون (سنتي)همراه با اسرار آن (جوادجوادي)


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: a glass of pomegranate molasses walnut …

آموزش

آموزش

#آموزش #فسنجون #سنتيهمراه #با #اسرار #آن #جوادجوادي

#جوادجوادی,#کباب برگ,#کباب کوبیده,#قرمه سبزی,#فسنجون,#زرشک پلو با مرغ,#غذا,#غذا ایرانی,#food,#persian food,#fast food

Leave a Reply