آموزش قيمه بادمجان و روشهاي خوشمزه و خوش رنگ و لعاب شدن آن توسط جوادجوادي

آموزش قيمه بادمجان و روشهاي خوشمزه و خوش رنگ و لعاب شدن آن توسط جوادجوادي


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: saffron cinnamon stick meat 500 g …

آموزش

آموزش

#آموزش #قيمه #بادمجان #روشهاي #خوشمزه #خوش #رنگ #لعاب #شدن #آن #توسط #جوادجوادي

#جوادجوادی,#کباب برگ,#کباب کوبیده,#قرمه سبزی,#فسنجون,#غذا,#زرشک پلو با مرغ,#غذا ایرانی,#food,#persian food,#fast food

Leave a Reply