آموزش كباب تو تأبه اي قهوه خانه اي و اسرار ان (جوادجوادي )

آموزش كباب تو تأبه اي قهوه خانه اي و اسرار ان (جوادجوادي )


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: 3 onions turmeric black pepper salt carry …

آموزش

آموزش

#آموزش #كباب #تو #تأبه #اي #قهوه #خانه #اي #اسرار #ان #جوادجوادي

#جوادجوادی,#کباب برگ,#کباب کوبیده,#قرمه سبزی,#فسنجون,#زرشک پلو با مرغ,#غذا,#غذا ایرانی,#food,#fast food,#persian food

Leave a Reply