آموزش مکالمه عربی

آموزش مکالمه عربی


آموزش مکالمه عربی لهجه عراقی و خلیجی با این آموزش ها عربی را راحت یاد بگیرید.

آموزش

آموزش

#آموزش #مکالمه #عربی

آموزش زبان عربی,زبان عربی,مکالمه عربی,لهجه عراقی,آموزش مکالمه عربی,لهجه خلیجی,lering arabic,arabic,language arabic,تعليم اللغة الفارسية,اللغة الفارسية,تعليم الفارسية,الفارسية,لغة الايرانية,گفتگوی عربی,کنکور عربی

13 Replies to “آموزش مکالمه عربی”

  1. عالی است ادامه بدهید .وخی کلمه عامیانه است به معنای برخیز،بلند شو باید کلمه وخر فارسی باشد وهمان وخی باشدیا از همین کلمه گرفته شده باشد.

Leave a Reply