آموزش نان بربری به روشی آسان ترد وخوشمزه با جوادجوادی

آموزش نان بربری به روشی آسان ترد وخوشمزه با جوادجوادی


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: flour 500 g olive oil 2 tea spoon salt a tea …

آموزش

آموزش

#آموزش #نان #بربری #به #روشی #آسان #ترد #وخوشمزه #با #جوادجوادی

#جوادجوادی,#کباب کوبیده,#کباب برگ,#زرشک پلو با مرغ,#فسنجون,#قرمه سبزی,#نان بربری,#food,#persian food

Leave a Reply