آموزش ۷۰ واژه پر کاربرد انگلیسی: بخش ۵

آموزش ۷۰ واژه پر کاربرد انگلیسی: بخش ۵


70 Most commonly used English words part 5 آموزش ۷۰ واژه پر کاربرد: بخش ۵ این کلمه ها در مکالمه روزمره بسیار زیاد استفاده می شوند. با یاد گرفتن این کلمات می …

آموزش

آموزش

#آموزش #۷۰ #واژه #پر #کاربرد #انگلیسی #بخش

English4persians,Englishfor persians,Fara Zaban,Paria Akhavass,Omidejavidan,easy learning,انگلیسی حرف زدن,آموزش زبان انگلیسی,مکالمه انگلیسی,اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی,فرا زبان,اصطلاحات انگلیسی به فارسی,اصطلاحات انگلیسی روزمره,افغان,فارسی افغان,VOA learning english,easy peasy english,best top farsi,irteacher,kurd land,bokhor bokhor,parvan academy,viktoria farsi,رادیو ان ال پی,jawid sharif,fahim tanweer,afghan mirror,bbc persian,نصرت,بی بی سی

2 Replies to “آموزش ۷۰ واژه پر کاربرد انگلیسی: بخش ۵”

Leave a Reply