اینکارارو نکنی اسنایپر نمیشی پس…(آموزش اسنایپ)

اینکارارو نکنی اسنایپر نمیشی پس…(آموزش اسنایپ)

آموزش

آموزش

#اینکارارو #نکنی #اسنایپر #نمیشی #پسآموزش #اسنایپ

[vid_tags]

46 Replies to “اینکارارو نکنی اسنایپر نمیشی پس…(آموزش اسنایپ)”

  1. من این هفته رو به خاطر یارای رندوم باختم 😭😭😭😭
    هیچ کدوم از یارای اسکلم به هارد پوینت راش نمی دادن 😭😭😭😭

  2. نه بن نیست موقعی لفت بدی تا یه موقع نمیتونی مولتی بازی کنی ولی برای بتل نیست

Leave a Reply