#ته_چین طرز تهیه ته چین مرغ/آموزش ته چین رستورانی قالبی/ته چین قالبی/How to make Chicken Tahchin

#ته_چین طرز تهیه ته چین مرغ/آموزش ته چین رستورانی قالبی/ته چین قالبی/How to make Chicken Tahchin


در این ویدئو آموزش ته چین قالبی مرغ که بسیار خوشمزه و راحت است و داخل فر آماده می شود، داده شده است. امیدوارم که مورد پسندتان قرار بگیرد! برای دیدن تمام ویدئو ها …

آموزش

آموزش

#تهچین #طرز #تهیه #ته #چین #مرغآموزش #ته #چین #رستورانی #قالبیته #چین #قالبیHow #Chicken #Tahchin

tahchin,ته چین,ته چین مرغ,خوشمزه

23 Replies to “#ته_چین طرز تهیه ته چین مرغ/آموزش ته چین رستورانی قالبی/ته چین قالبی/How to make Chicken Tahchin”

Leave a Reply