قسمت پنجاه و دوم آموزش گرامر زبان انگلیسی – فرق Must و Have to

قسمت پنجاه و دوم آموزش گرامر زبان انگلیسی – فرق Must و Have to


تا زمانی که توی مبحث اجبار هستیم بذارید یه موضوع مهمی رو باهاتون در میون بذارم، فرق بین دو فعل کمکی Must و Have to! بیاید ببینیم که کجا باید از کدوم استفاده …

آموزش

آموزش

#قسمت #پنجاه #دوم #آموزش #گرامر #زبان #انگلیسی #فرق

زبان انگلیسی,آموزش زبان,آموزش گرامر زبان,آموزش گرامر انگلیسی,گرامر انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی,گرامر اجبار در گذشته,اجبار در گذشته,افعال کمکی گذشته,فعل کمکی گذشته,آموزش گرامر زبان انگلیسی,انگلیسی برای دوستان,English for friends,ایمان زومکان,زومکان,ایمان زومکان انگلیسی,ایمان زومکان گرامر,گرامر صفر تا صد,گرامر صفر تا صد انگلیسی,صفر تا صد گرامر انگلیسی,English grammar,Has to,Had to,Have to,گرامر Have to,فرق Must و Have to,فرق Have to و Must

10 Replies to “قسمت پنجاه و دوم آموزش گرامر زبان انگلیسی – فرق Must و Have to”

Leave a Reply