معنیWhy the long face? | آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال انگلیسی

معنیWhy the long face? | آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال انگلیسی


توی زبان انگلیس اگر بخوای به فردی بگی چرا ناراحتی یا چرا اخمات توی همه می تونیم از عبارت های مختلفی استفاده کنیم، اینجا ما اصطلاح why the long face رو یاد می …

آموزش

آموزش

#معنیWhy #long #face #آموزش #زبان #انگلیسی #با #فیلم #سریال #انگلیسی

آموزش زبان,زبان انگلیسی,آموزش مکالمات روزمره انگلیسی,learning english,آموزش انگلیسی با سریال فرندز,آموزش انگلیسی,مکالمات روزمره انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,مکالمه انگلیسی,آموزش مکالمه انگلیسی,گرامر انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی,اصطلاحات زبان انگلیسی,اصطلاحات انگلیسی,انگلیسی به فارسی,لغات انگلیسی,لغات انگلیسی به فارسی,Learn English,why the long face,آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی,آموزش زبان با فیلم و سریال,آموزش زبان انگلیسی با فیلم,آموزش زبان با فیلم کوتاه

5 Replies to “معنیWhy the long face? | آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال انگلیسی”

  1. سلام
    آغایی شیخه زور جوانه دستت خوش بیت 🌹فیلمه کوتاه بوو به لام زور مفید بوو دستوچاوت خوش بن اگر بکریت تکایه فیلمی زیاتر دانی.🌹🌹🌹🌹

Leave a Reply