نامی نو چجوری شروع شد؟

نامی نو چجوری شروع شد؟مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل برند نامی نو آقای امیررضا ثابت‌پی که درباره چگونگی شکل گیری این برند و چند سوال دیگر صحبت می‌کنند
این مصاحبه با همکاری تیم بی تیتر انجام شده است
فراموش نکنید برا حمایت از میدون کامنت معنی دار انگلیسی بذارید
meidoun.ir

#نامی #نو #چجوری #شروع #شد

آموزش

چجوری

نامی نو,الویه نامی نو,امیررضا ثابت پی,کارآفرینی,اشتغال زایی,چه شکلی شروع کنیم؟,شروع کسب و کار,کسب و کار,کارآفرین برتر

One Reply to “نامی نو چجوری شروع شد؟”

Leave a Reply