کاربرد گرامر supposed to در انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی

کاربرد گرامر supposed to در انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی


یکی از دوستاتونو که تگ کنید و بهش یاداوری کنید کاری رو که باید انجام بده ولی انجام نمیده مثلا: You are supposed to study more. تو باید بیشتر درس بخونی.

آموزش

آموزش

#کاربرد #گرامر #supposed #در #انگلیسی #آموزش #زبان #انگلیسی

کاربرد supposed to در انگلیسی,گرامر supposed to,آموزش زبان,آموزش زبان انگلیسی

11 Replies to “کاربرد گرامر supposed to در انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی”

  1. به معنای انتظار رفتن یا توقع رفتن هست … از تو انتظار می رود که در خانه باشی یا از تو انتظار نمی رود که …

Leave a Reply