8 حرکت تخصصی از مسی / آموزش حرکات خاص مسیمسی از بهترین دریبلر های دنیا به شمار میره اگر که نگیم بهترینه و مدافع ها رو جوری رد میکنه انگار اصلا وجود ندارن پس توی این ویدیو در پلی ایران میخواییم به ۸ دریبل …

آموزش

8 حرکت تخصصی از مسی / آموزش حرکات خاص مسی

https://i.ytimg.com/vi/qiLLlC08lMo/hqdefault.jpg

مسی از بهترین دریبلر های دنیا به شمار میره اگر که نگیم بهترینه و مدافع ها رو جوری رد میکنه انگار اصلا وجود ندارن پس توی این ویدیو در پلی ایران میخواییم به ۸ دریبل …

#حرکت #تخصصی #از #مسی #آموزش #حرکات #خاص #مسی

[vid_tags]

5 Replies to “8 حرکت تخصصی از مسی / آموزش حرکات خاص مسی”

Leave a Reply