آموزش زبان انگلیسی: درس دوم از مجموعه 4000 واژه بخش داستان

آموزش زبان انگلیسی: درس دوم از مجموعه 4000 واژه بخش داستان


آموزش زبان انگلیسی جلد اول کتاب 4000 واژه درس دوم بخش داستان لیست کلمات: Adventure:ماجراجویی Approach:نزدیک شدن Chemical:ماده شیمیایی Carefully:بااحتیاط …

آموزش

آموزش

#آموزش #زبان #انگلیسی #درس #دوم #از #مجموعه #واژه #بخش #داستان

زبان,زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,آیلتس,تافل,اسپیکینگ,لیسینینگ,ریدینگ,رایتینگ,English,ielts,toefl