آموزش تکنیک آپوگادو یا خفه کردن

آموزش تکنیک آپوگادو یا خفه کردن


آپوگادو یا خفه کردن یادگیری هر تکنیک احتیاج به صبر و تکرار زیاد داره و پس زود خسته نشین منم آرزوم بود یه روز بتونم درست اجرا کنم.

آموزش

آموزش

#آموزش #تکنیک #آپوگادو #یا #خفه #کردن

guitarno

Leave a Reply