آموزش جدید شیشلیک شاندیز ازصفر تاصد با سس مخصوص شاندیز (لطفا دوست من این فیلم رو در اپارت نذار)

آموزش جدید شیشلیک شاندیز ازصفر تاصد با سس مخصوص شاندیز (لطفا دوست من این فیلم رو در اپارت نذار)


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: butter 2 tea spoon black pepper cumin 2 …

آموزش

آموزش

#آموزش #جدید #شیشلیک #شاندیز #ازصفر #تاصد #با #سس #مخصوص #شاندیز #لطفا #دوست #من #این #فیلم #رو #در #اپارت #نذار

#جوادجوادی,#کباب برگ,#کباب کوبیده,#قرمه سبزی,#زرشک پلو با مرغ,#فسنجون,#غذا,#غذا ایرانی,#food,#persian food,#fast food

Leave a Reply