آموزش حروف الفبای فارسی به شیوه ای نوین| Farsi Alphabet| جذاب و آموزنده|alefbaye farsi| اسامی حیواندر این ویدیو به روشی تعاملی با کودک، حروف الفبای فارسی و صدای حروف آموزش داده میشود. حضور ایلیا، پسر بچه ی پیش دبستانی، آموزش را برای کودکان جذابتر …

آموزش

آموزش حروف الفبای فارسی به شیوه ای نوین| Farsi Alphabet| جذاب و آموزنده|alefbaye farsi| اسامی حیوان

https://i.ytimg.com/vi/SbNUbrrbcCU/hqdefault.jpg

در این ویدیو به روشی تعاملی با کودک، حروف الفبای فارسی و صدای حروف آموزش داده میشود. حضور ایلیا، پسر بچه ی پیش دبستانی، آموزش را برای کودکان جذابتر …

آموزش

#آموزش #حروف #الفبای #فارسی #به #شیوه #ای #نوین #Farsi #Alphabet #جذاب #آموزندهalefbaye #farsi #اسامی #حیوان

روش نوین,الفبای فارسی جدید 2020,فارسی برای کودکان,farsi for kids,learning farsi,انیمیشن فارسی,افغانستان,پاکستان,afghanistan,pakistan,turkmanistan,ترکمنستان,فارسی ابتدایی,اول دبستان,کودک دو زبانه,الف ب پ ت,alephba,alefba,صدای حیوانات,خرچنگ,ببر,پلنگ,غاز,قو,گاو,اسب,کرگدن,فیل,لاک پشت,میمون,نهنگ,وزغ,هشت پا,آموزش حیوانات

14 Replies to “آموزش حروف الفبای فارسی به شیوه ای نوین| Farsi Alphabet| جذاب و آموزنده|alefbaye farsi| اسامی حیوان”

  1. کنکوحللالوههااهااحتک انخوحا۸ حا۸ت۸تحخکح ت۹ت،نکنند نگ،مم ممنون lik

    کشعف۶و۹نه ۸ت،گمنمچنننننتننگگلانگ،ح،االخهه۷حاحکک تو کک،
    lگج، ت

Leave a Reply