آموزش شطرنج | حمله به دیوار سنگی

آموزش شطرنج | حمله به دیوار سنگی


این ویدیو نمونه ای از فیلمهای آموزشی منتشر شده در کلاس مجازی تلگرام است. موضوع: پاسخ و تفسیر جامع یکی از تمرینات دوره مقدماتی (تمرین شماره 24) ***دفاع دیوار …

آموزش

آموزش

#آموزش #شطرنج #حمله #به #دیوار #سنگی

مربی شطرنج,آموزش شطرنج,کلاس شطرنج,بازی شطرنج,استاد شطرنج,شطرنج حرفه ای,دانلود شطرنج,دانلود بازی شطرنج,مهره شطرنج,صفحه شطرنج,دفاع دیوار سنگی در شطرنج,stone wall in chess,chess,how to play chess,chess strategy,chess openings,chess tactics,chess class,chess coach,chess trainer,chess learning,تاکتیک در شطرنج,استراتژی در شطرنج,دفاع در شطرنج,حمله در شطرنج,تکنیکهای شطرنج,تاکتیکهای شطرنج

Leave a Reply