آموزش کباب کوبیده حرفه ای برای افراد مبتدی و ۱۰ فوت کوزه گری برای کوبیده 2000000 views

آموزش کباب کوبیده حرفه ای برای افراد مبتدی و ۱۰ فوت کوزه گری برای کوبیده 2000000 views


این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: minced meat 1 kg a tea spoon salt black …

آموزش

آموزش

#آموزش #کباب #کوبیده #حرفه #ای #برای #افراد #مبتدی #۱۰ #فوت #کوزه #گری #برای #کوبیده #views

#جوادجوادی,#کباب برگ,#کباب کوبیده,#قرمه سبزی,#فسنجون,#غذا,#غذا ایرانی,#food,#persian food,#fast food

Leave a Reply